En we hadden nog wel zo'n mooie folder voor iedereen laten maken.

Betekenis van Koolsail 2020 met als thema: VERBINDING 

 

Promotie Langedijk bij overheidspartners

Koolsail heeft voor de gemeente Langedijk een zeer sterke representatieve uitstraling. In het verleden zijn bestuurders en ambtenaren van ministeries, provincie Noord-Holland, gemeenten uit de regio, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, recreatieschappen, Stichting Recreatietoervaart Nederland, Europese partners van Canallink/Waterways for Growth uitgenodigd om op de VIP-boot het evenement mee te beleven. Deze promotie van Langedijk heeft onder meer revenuen opgeleverd in de vorm van subsidies voor het doen van studies en het maken van plannen voor de doorvaarbaarheid. Langedijk is uniek vanwege het dorpslint, de Achterburggracht met zijn bruggen, het Oosterdelgebied met zijn eilanden, de Broekerveiling, de vele vaarten en het varen met streekeigen schepen. Geen enkele andere gemeente heeft een vergelijkbare cultuurhistorie. Het daadwerkelijk tonen van hoe prachtig het waterrijke Langedijk is, biedt kansen om in aanmerking te komen voor subsidiegelden om de doelstellingen voor de doorvaarbaarheid en het revitaliseren van kenmerkende elementen van het dorp, zoals de Broekerhaven binnen bereik te krijgen.

 

Bezoekers

De afgelopen vijf edities van Koolsail (1995, 2000, 2005, 2010 en 2015) hebben laten zien, dat Koolsail als 4-daags evenement niet alleen een feest voor bootliefhebbers is, maar dat het ook een grote trekpleister is voor de bevolking van Langedijk, de regio Alkmaar/Heerhugowaard en voor veel toeristen. Naar schatting trekt Koolsail afhankelijk van de weersomstandigheden zo’n 20 á 25.000 bezoekers. Door dit nautische en cultuurhistorische evenement wordt Langedijk op de ‘toeristische’ kaart gezet. Een niet onbelangrijk bijkomend effect is, dat de kenmerkende cultuurhistorie van Langedijk wordt overgedragen op de jongeren en levendig wordt gehouden voor de volgende generatie.

 

Museum Broeker Veiling, ondernemers, horeca, verenigingen en de gemeente

Koolsail wordt in nauwe samenwerking met de gemeente, MBV, verenigingen, horeca en ondernemers georganiseerd. De vele duizenden bezoekers zorgen voor een belangrijke impuls voor Langedijk.

 

Vrijwilligers

Koolsail komt tot stand dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers. Naar schatting zo’n 10.000 uren inzet van vrijwilligers zijn gemoeid met het organiseren van Koolsail 2020. Dit geeft een enorme binding en de sociale cohesie wordt hierdoor versterkt. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat het evenement betaalbaar blijft. De afgelopen vijf edities van Koolsail hebben aangetoond, dat deze vrijwilligers heel goed in staat zijn om een dergelijk groot evenement te organiseren. 

 

 

Stichting Koolsail Langedijk

 

Mede namens het bestuur,

Ronald van Schoorl

voorzitter  

 

Door Koolsail 2020 krijgt het culturele en varend erfgoed van Langedijk de aandacht en waardering, die het verdient!

Onze hoofdsponsors:

Gemeente Langedijk

Urmaprint