Vanwege CORONA is Koolsail 2020 helaas niet doorgegaan. Hopelijk in 2025. Intussen zal Langedijk Waterrijk zoveel mogelijk doorgaan met het organiseren van evenementen op en rond het water.

 

Promotie Langedijk bij overheidspartners

Koolsail heeft voor de gemeente Langedijk een zeer sterke representatieve uitstraling. In het verleden zijn bestuurders en ambtenaren van ministeries, provincie Noord-Holland, gemeenten uit de regio, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, recreatieschappen, Stichting Recreatietoervaart Nederland, Europese partners van Canallink/Waterways for Growth uitgenodigd om op de VIP-boot het evenement mee te beleven. Deze promotie van Langedijk heeft onder meer revenuen opgeleverd in de vorm van subsidies voor het doen van studies en het maken van plannen voor de doorvaarbaarheid. Langedijk is uniek vanwege het dorpslint, de Achterburggracht met zijn bruggen, het Oosterdelgebied met zijn eilanden, de Broekerveiling, de vele vaarten en het varen met streekeigen schepen. Geen enkele andere gemeente heeft een vergelijkbare cultuurhistorie. Het daadwerkelijk tonen van hoe prachtig het waterrijke Langedijk is, biedt kansen om in aanmerking te komen voor subsidiegelden om de doelstellingen voor de doorvaarbaarheid en het revitaliseren van kenmerkende elementen van het dorp, zoals de Broekerhaven binnen bereik te krijgen.

 

Bezoekers

De afgelopen vijf edities van Koolsail (1995, 2000, 2005, 2010 en 2015) hebben laten zien, dat Koolsail als 4-daags evenement niet alleen een feest voor bootliefhebbers is, maar dat het ook een grote trekpleister is voor de bevolking van Langedijk, de regio Alkmaar/Heerhugowaard en voor veel toeristen. Naar schatting trekt Koolsail afhankelijk van de weersomstandigheden zo’n 20 á 25.000 bezoekers. Door dit nautische en cultuurhistorische evenement wordt Langedijk op de ‘toeristische’ kaart gezet. Een niet onbelangrijk bijkomend effect is, dat de kenmerkende cultuurhistorie van Langedijk wordt overgedragen op de jongeren en levendig wordt gehouden voor de volgende generatie.

 

Museum Broeker Veiling, ondernemers, horeca, verenigingen en de gemeente

Koolsail wordt in nauwe samenwerking met de gemeente, MBV, verenigingen, horeca en ondernemers georganiseerd. De vele duizenden bezoekers zorgen voor een belangrijke impuls voor Langedijk.

 

Vrijwilligers

Koolsail komt tot stand dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers. Naar schatting zo’n 10.000 uren inzet van vrijwilligers zijn gemoeid met het organiseren van Koolsail 2020. Dit geeft een enorme binding en de sociale cohesie wordt hierdoor versterkt. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat het evenement betaalbaar blijft. De afgelopen vijf edities van Koolsail hebben aangetoond, dat deze vrijwilligers heel goed in staat zijn om een dergelijk groot evenement te organiseren. 

 

Helaas zullen wij  bestuurder Jaco Koolaard deze editie moeten missen. Hij is gestopt. Jaco dank dat je vanaf de eerste Koolsail hebt meegedacht en gewerkt. Het was mij een bijzonder genoegen.

 

Stichting Koolsail Langedijk

 

Mede namens het bestuur,

Ronald van Schoorl

voorzitter  

 

Door Koolsail 2020 krijgt het culturele en varend erfgoed van Langedijk de aandacht en waardering, die het verdient!

Kick off van Koolsail 2020

 

Koolsail 2020 van 18 t/m 21 juni, met als thema: Verbinding

 

De locaties Museum Broeker Veiling, Haven van Broek, Dorpsstraat, Schuitenhelling, Veldzorg, Broekerplein en de horeca van Langedijk.

 

Verbindende Speerpunten:

 

De huidige generatie is de verbindende generatie tussen wat was en wat we  willen meegeven aan de volgende generaties! Ronald van Schoorl vertelt over de ervaring van onze vaders die met lange werkdagen aan de opbouw van Langedijk gewerkt hebben. Wij die toen als kinderen niet beter wisten. Dat ‘gezien’ hebben en nu met onze kennis het aan onze kinderen willen doorgeven. Van vaarpolder naar rijpolder, in de tijdsgeest van economisch belang, van armoede naar welvaart. Van klein- naar grootschaligheid. Van tuinder en handelaar naar marktleider, van pionier naar een wereldconcern. Maar met minder rekenschap en besef van cultuurhistorie ( lees de Langedijker identiteit).

Koolsail van opening tot slotact en het waarom? Door Koolsail krijgt het culturele en varend erfgoed van Langedijk de aandacht en waardering, die het verdient! Daarom ontwikkeling van de doorvaarbaarheid in Langedijk. Vroeger ging het vervoer grotendeels over water met producten in de afgeladen akkerschuiten via de handel in de Broekerveiling en overgeladen in Langedijker vrachtschepen naar grote steden in binnen- en buitenland, van streek- tot exportproduct.

 

Hoe vertellen wij het verhaal? Door beleving als cultuurdrager zoals theater en activiteiten voor en door schoolkinderen en ‘een duizend eilanden’ kunstmanifestatie.  

Met onze historische schepen zowel de akkerschuiten als de vrachtschepen.

En door geschiedschrijving! Van het boek Adieu Schipper in 1980 via de 72 nieuwsbrieven van stichting Langedijk Waterrijk, om in 2020 een jubileumboek te presenteren:

25 jaar Langedijk Waterrijk.

 

Tijdens de jaarvergadering van Langedijk Waterrijk is de kick-off middels een scheepstros van de Trio 4 een symbolische verbinding gemaakt met de afgevaardigden van organisaties die hun bijdrage willen leveren aan dit te organiseren evenement Koolsail 2020 (6de editie).

 

Ronald van Schoorl

Voorzitter stichting Koolsail Langedijk  

 

 

 

Vrijwilligersavond vrijdag 9 november bij Veldzorg

Op 9 november 2018 was een Vrijwilligersavond georganiseerd om bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van Koolsail 2020.

Voorzitter Ronald van Schoorl gaf een toelichting aan de hand van een Powerpoint presentatie, gemaakt door René Oud. Verheugend was de opbrengst van de Rabo Actie. Door alle uitgebrachte stemmen heeft de actie € 306,10 opgebracht.

Bijgaand de sheets van de presentatie en een paar foto's van de sfeer, gemaakt door René.

Voorafgaand aan de presentatie en na afloop was er alle ruimte om met elkaar bij te praten.

 

Rob Hendriks zal in het vervolg het beheer van de Koolsail website verzorgen met op de achtergrond ondersteuning door Nico Vader. Mochten er zaken te melden zijn of foto's die voor plaatsing interessant zijn, graag contact opnemen via robhendriks@me.com

Op 14 januari is er een overleg voor alle betrokkenen bij Koolsail 2020 geweest.

Bijgaand foto's van de bijeenkomst en de gehouden presentatie.

Koolsail 2020 vindt plaats op 18 t/m 21 juni.

 

Langedijk Waterrijk viert dat jaar haar 25 jarig jubileum. Wilt u meedoen aan de organisatie neem dan contact op met het bestuur.

Foto's van Koolsail 2015

Alle foto's van Koolsail in 2015, gemaakt door het team Eddy Hooiveld, Rob Hendriks en Rien van Zuijlen, zijn te zien op deze website.

Kijk voor alle foto's hier -->

De foto's van Eddy Hooiveld zijn ook hier te zien (en te bestellen)

Onze hoofdsponsors:

Gemeente Langedijk

Urmaprint